hero-om-pbm

Förändring som håller

Skandinaviens främsta inom beteendepsykologi

Om oss

Forskning visar att omkring tjugo procent av arbetstagarna i Sverige lider av psykisk ohälsa – och det ska tilläggas att mörkertalet är stort. Vid uteblivna insatser kan detta leda till sjukskrivning och påfrestning för individen likväl som stora kostnader för organisationen.

Vi som står bakom Flow är legitimerade psykologer som många gånger önskat att vi hade kunnat hjälpa våra patienter i ett tidigare skede. Samtidigt är vi väl medvetna om hur svårt det kan vara att fånga upp bristande välmående utan rätt verktyg. Med Flow hoppas vi sänka tröskeln för att hantera den stora utmaningen för de många organisationer vi mött; att både upptäcka och hantera psykisk ohälsa i tid.

Så fungerar Flow

Flow är en digital tjänst som möjliggör ett kostnadseffektivt, individanpassat och strategiskt arbete mot mer välmående och hållbara medarbetare. Varje individ får helt anonymt besvara frågor för att kartlägga sitt mående. Därefter ger Flow direkt återkoppling med åtgärdsförslag och lämpligt självhjälpsprogram så att individen kan påbörja arbetet mot ett bättre välmående. Det kan exempelvis handla om att lära sig hantera stress, nedstämdhet eller ångest.

Välmående medarbetare är en förutsättning för ett lönsamt företag

Flow går snabbt att komma igång med och är ett enkelt verktyg att integrera i er strategi. På ett pedagogiskt sätt underlättar Flow ett proaktivt hälsoarbete med målet att ge varje individ rätt hjälp i rätt tid.

Välmående medarbetare är en förutsättning för ett lönsamt och attraktivt företag.

Läs mer om PBM via länken nedan.