Tips på hur arbetsgivare kan stötta medarbetare i oroliga tider

Oroskänslor, ångest eller svårt att sova? Att du och dina medarbetare känner er oroliga för vad som händer i världen är helt normalt. Faktum är att det är en grundläggande funktion hos oss människor att känna oro inför en potentiell fara. Men när övergår oron från att vara något som hjälper oss, till att sluka energi så till den grad att man inte kan sköta sitt jobb eller leva i nuet?

Oro kan vara något bra – men känslan får inte ta över våra liv. Det som händer med oss i kris är att det först börjar med en så kallad trigger. Några exempel kan vara coronapandemin, ekonomiskamans-danneman-psykolog problem eller kriget i Ukraina. Men det behöver inte bara vara negativa saker som påverkar oss och får oss att känna stress eller oro, menar Måns Danneman, legitimerad psykolog på PBM:

– Att planera ett bröllop eller att få barn kan också utgöra en påfrestning. Hur vi reagerar beror bland annat på vår livssituation och personlighet. Oro har med vår förväntan på framtiden att göra, säger han.


Intuitionen är vår autopilot

Hur man reagerar i kris kan vara allt från att känna sig ilsken eller nedstämd, till att känna passivitet eller få ångest. Vårt tänkande och handlande kan delas in i två system. I det första systemet reagerar man utifrån intuition och instinkt, medan system nummer två går ut på att tänka rationellt. Det senare använder vi oss inte alls i lika stor utsträckning av.

– Hjärnan använder sig mest av intuition, det är som vår autopilot. Att använda det rationella tänkandet hela tiden skulle sluka alltför mycket energi. När vi vill förändra ett beteende är det dock system nummer två du måste använda – att tänka rationellt.

Att känna oro behöver som tidigare nämnt, inte vara något dåligt, men tar mycket fokus från nuet. Oron handlar om förväntan och att förbereda sig för ett potentiellt hot. När oron övergår till att vi får sömnbesvär eller inte kan fungera normalt i vardagen, är det ett problem.

– Det är som att kasta ner energi i en soptunna att gå runt och känna ständig oro för något som skulle kunna hända. Här handlar det om att vi måste släppa taget om det som inte är konkret och det vi inte kan påverka.

Måns Danneman menar att det är mycket svårt för människan att leva i ovisshet och att inte ha kontroll.

– Ett kanske brutalt exempel är när någon dör. Det kan vara en fruktansvärd erfarenhet, men det är trots allt ofta lättare att hantera dödsfallet eftersom det är konkret, jämfört med om en person till exempel försvinner. Då lever vi i ständig ovisshet och kan inte sörja, för vi vi vet inte vad som har hänt. ’Tänk om’-tankarna är mycket svåra.

oroskanslor

Att lära sig oroshantering

För en arbetsgivare kan det vara nyttigt att lära sig hur man själv reagerar vid oro, och att i nästa steg erbjuda stöttning till de medarbetare som behöver hjälp.

– Det syns kanske inte utåt att man är orolig, utan man kan behöva fråga hur personalen mår. Steg ett i oroshantering är att bli medveten om sina tankar och känslor, säger Måns Danneman.

Steg två handlar om att våga släppa taget om det som är hypotetiskt, eller att agera på det som är konkret oro.

– Mindfulness eller på svenska ”medveten närvaro” handlar just om att vara medveten om våra sinnesintryck, våra tankar och våra känslor. Skillnaden mellan omedveten och medveten närvaro är att kunna ta ett steg tillbaka vid medveten närvaro. Att kunna betrakta det som sker inom oss med lite distans och perspektiv. Det hjälper oss aktivera system två och på så sätt ta rationellare beslut.

Han fortsätter:

– Bli medveten om dina tankar, skriv ner tanken och distrahera dig genom att göra något annat. När vi gör saker med händerna som att spela musik eller hålla på med trädgårdsarbete, blir det svårare att fokusera på oron.

Tio tips för arbetsgivare

Måns Dannemans bästa tips för arbetsgivare att stötta medarbetare i oroliga tider, oavsett vad det handlar om – är följande:

  • Visa extra omtanke
  • Var en rollmodell
  • Kom ihåg att vi reagerar olika
  • Svara på frågor
  • Var ärlig och transparent
  • Tänk efter en extra gång
  • Ta initiativet
  • Komplettera successivt
  • Berätta vad ni gör
  • Var öppen med vad ni vet

Fysisk aktivitet, mindfulnessövningar och oroshantering är beprövade strategier för att behålla lugnet – för både dig och dina medarbetare.

oroshantering


Vill du veta mer om vad du som arbetsgivare kan göra för att hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen och få dina medarbetare att må bättre?
Läs vårt blogginlägg 8 tips för att hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen.