8 tips för att hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Hur kan du som arbetsgivare förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen? Och hur ska man egentligen hantera en person som redan mår dåligt på bästa sätt?

Här delar psykologen Loo med sig av sina bästa tips för hur du som arbetsgivare kan bli bättre på att uppmärksamma psykisk ohälsa på jobbet – och hur du kan stötta såväl medarbetare som arbetsgrupp.

psykisk ohalsa arbetsplats

Så tar du itu med psykisk ohälsa – tips och knep för en hälsosammare arbetsplats

 • 1. Uppmuntra till motion

Fysiska aktiviteter är inte bara bra för den psykiska hälsan – den stärker dessutom immunförsvaret och bidrar till att vi blir mer stresståliga. När du rör på dig regelbundet blir det lättare att hantera stressiga perioder på arbetet och de kognitiva förmågorna stärks. Motion dämpar upplevd stress, depression och ångest.

 • 2. Utbilda kring psykisk ohälsa

Genom att öka medvetenheten samt kunskapen om psykisk ohälsa på arbetsplatsen, går det att förebygga och åtgärda problemen i ett tidigt skede. Chefer som har blivit utbildade inom psykisk ohälsa, blir bättre på att uppmärksamma tidiga tecken – och kan ge medarbetarna hjälp i tid.

Se till att dina chefer eller arbetsledare har kunskap i hur man förebygger samt hanterar ohälsosam arbetsbelastning. Även kunskaper kring hur man hanterar och förebygger kränkande särbehandling, är viktiga. Som arbetsgivare bör du kunna erbjuda förutsättningar att omsätta dessa kunskaper i praktiken.

 • 3. Uppmärksamma tidiga tecken

Om du blir medveten om de tidiga tecknen på psykisk ohälsa, kan du erbjuda hjälp i god tid. Vanliga tecken är ökad sjukfrånvaro, märkbart sämre prestationsförmåga, försämrade kognitiva förmågor såsom minne och koncentration, nedstämdhet, att man håller sig undan och isolerar sig, utmattning och konstant trötthet, problem med att passa tider, humörsvängningar samt att man kan få svårt att uppleva humor.

 • 4. Stötta arbetsgruppen vid psykisk ohälsa

Glöm inte att psykisk ohälsa hos en medarbetare ofta kan påverka hela arbetsgruppen. Att ha en kollega som inte mår bra kan skapa oro och en ökad arbetsbörda när någon inte kan arbeta 100%. Var öppen och ärlig mot medarbetarna, men tänk också på att du som chef måste respektera integriteten hos den som mår dåligt.

 • 5. Kommunicera möjligheterna till stöd

Berätta för medarbetarna att det finns stöd som är kopplat till arbetsplatsen. Gör det tydligt för dem att det finns möjlighet att få hjälp för att må bättre. Förklara vad det finns för stöd och vart de kan vända sig för att få detta.

 • 6. Öppen dialog angående återgång till arbetet

Alla är olika och behöver då olika mycket stöd i återgången till arbetet. I takt med att din medarbetare känner att den orkar återgå till arbetet, lägger ni gemensamt upp en plan för en gradvis återgång som passar just hen. Beroende på hur lång sjukskrivningen har varit så kan det vara bra att börja med endast några korta besök på arbetsplatsen. Under ett samtal med medarbetaren tar ni reda på vilka behov som finns och anpassar arbetsuppgifterna efter det.

 • 7. Faktorer som kan påverka psykisk ohälsa på arbetsplatsen

För stor arbetsbörda med lite egen kontroll samt att ha för mycket att göra kan leda till en negativ påverkan på den psykiska hälsan. Det gäller även om man tycker att man jobbar hårt och inte får någon belöning för det. En minskad anställningstrygghet och oro för arbetslöshet i arbetslivet är också sådant som kan bidra. Det kan finnas en koppling till kroppslig sjukdom, kriser, ekonomisk stress, hot, mobbning, segregation, diskriminering, funktionsnedsättning eller någon forma av missbruk.

 • 8. Medarbetarsamtal

De flesta arbetsgivare vet om vikten av att ha regelbundna medarbetarsamtal, men tänk också på att ha en plan för själva samtalet och låt medarbetaren ta del av frågorna i förväg. Medarbetarsamtal kan vara nyckeln till att uppmärksamma eventuell psykisk ohälsa, så se till att vara alert och notera observationer och tankar som uppstår under samtalet. Glöm inte att sedan ha dina tjänsteanteckningar inlåsta. Här kommer exempel på punkter att ha med dig innan och under samtalet:

 • · Be medarbetaren formulera egna viktiga punkter.

 • · Använd gärna en checklista som stöd, så att du kan fokusera på dialogen.

  · Undvik att försöka ”lösa” de problem som medarbetaren presenterar. Lyssna och ställa frågor istället.

 • · Ta vara på eventuell kritik som kommer till tals. Var tydlig med hur du kommer att ta kritiken vidare och vad som går respektive inte går att bemöta.

 • · Summera mötet innan ni avslutar så att ni är överens om vad ni kommit fram till.

  · Bestäm datum för nästa samtal och ev. avstämningar fram till dess.

  · Se till att beslut följs upp och att löften infrias.

Du som arbetsgivare har en viktig roll när det kommer till att upptäcka psykisk ohälsa hos dina medarbetare. Ju mer utbildad och förberedd du är, desto snabbare kan du erbjuda hjälp i tid. Med våra åtta experttips hoppas vi att du känner dig bättre rustad. Tillsammans kan vi hjälpas åt att bekämpa den psykiska ohälsan i samhället.


Vill du veta mer om hur du som arbetsgivare kan fånga upp psykisk ohälsa i tid och ge både dig själv och varje medarbetare individanpassad hjälp, oavsett hur stor din organisation är?

Flow är en helt digital tjänst som ger individen möjlighet att screena sin psykiska hälsa helt anonymt, och genom kvalitativa självhjälpsprogram påbörja arbetet med att må bättre.

Låt Flow hjälpa er att minska onödigt lidande, bespara stora kostnader och stärka ert arbetsgivarvarumärke. Kontakta oss redan idag för en genomgång av appen.