Hälsofrämjande arbetsplats: fakta och tips för arbetsgivare

Vad är egentligen en hälsosam arbetsplats? Handlar det om att uppmuntra personalen att leva hälsosamt med allt vad det innebär, eller handlar det också om ett ansvar att som arbetsgivare arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa? Flow reder ut hur du kan skapa en hälsofrämjande arbetsplats – på alla plan.

Det är på arbetsplatsen vi spenderar en stor del av vår vakna tid. Det är här vi arbetar, drar vårt strå till stacken, umgås med våra kollegor, äter vår lunch och pratar med vår chef. Eftersom många timmar spenderas på arbetsplatsen blir det kännbart för oss själva om vi inte trivs. Vantrivsel, stress och ohälsa på jobbet går lätt ut över vårt privatliv. När en medarbetare inte trivs på arbetsplatsen går det även ut över arbetsuppgifterna. Att investera i att skapa en hälsofrämjande arbetsplats är därför något som gagnar såväl medarbetare som arbetsgivare. När medarbetarna trivs jobbar de bättre – och sprider ett gott rykte om arbetsgivaren. Men vad är innebär en hälsosam arbetsplats?

Det första många kommer att tänka på när det gäller hälsa är motion och kost. Här kan du som arbetsgivare göra en rad saker för att uppmuntra personalen att röra sig mer. Nedan kommer ett antal exempel på vad hälsofrämjande aktiviteter kan vara:

Tips på hälsofrämjande aktiviteter

 • Anordna turneringar som t.ex. brännboll och spring lopp tillsammans
 • Starta interna idrottsklubbar som t.ex innebandy
 • Jogga tillsammans på lunchen
 • Cykelutflykt som teambuilding
 • Ge möjlighet att boka massage på arbetsplatsen
 • Bjud in till gemensamma luncher
 • Erbjud yoga, meditation eller morgongympa på arbetsplatsen
 • Ha friskvårdstimme på arbetstid
 • Investera i ett generöst friskvårdsbidrag

Se till att erbjuda aktiviteter som är inkluderande, så att det finns något som passar alla. För att jobba aktivt med hälsa kan en god idé vara att utse en hälsoambassadör som tar ett helhetsgrepp kring exempelvis kost- och motionsfrågor på arbetsplatsen.

halsoframjande-arbetsplats

Psykisk hälsa på arbetsplatsen

Att må bra på sin arbetsplats handlar även om den psykiska hälsan. För att må psykiskt bra där man jobbar krävs en god arbetsmiljö. Möjlighet att få sitta och arbeta ostört, ha kontroll över sina arbetsuppgifter samt att ha en hanterbar stress är tre saker som främjar en god psykisk hälsa. Som arbetsgivare bör du arbeta systematiskt med arbetsmiljön – allt från att ha ett kontor eller arbetsplats med bra ljudnivå, inreda trivsamt samt att ha rutiner när någon mår dåligt och riktlinjer kring exempelvis kränkande behandling på jobbet.

Till din hjälp kan du bland annat ta Myndigheten för arbetsmiljökunskap, som har utformat ett antal riktlinjer vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen, som ger vägledning i arbetssätt och metoder för att utreda och arbeta med åtgärder vid psykisk ohälsa.

I Flows inlägg ”Arbetsgivarens ansvar vid psykisk ohälsa” nämner vi också riktlinjerna, och skriver om hur man kan uppmärksamma tidiga signaler på psykisk ohälsa. De vanliga tecknen på att någon mår dåligt kan vara följande:

 • Ökad sjukfrånvaro
 • Märkbart sämre prestationsförmåga
 • Försämrade kognitiva förmågor såsom minne och koncentration
 • Nedstämdhet
 • Att man håller sig undan och isolerar sig
 • Utmattning och konstant trötthet
 • Problem med att passa tider
 • Humörsvängningar
 • Svårt att uppleva humor
 • Pulsmätningar och medarbetarsamtal

Ge dina medarbetare möjlighet att utvärdera arbetsmiljön och arbetsuppgifterna regelbundet. Verktyg som pulsmätningar och medarbetarsamtal kan ge dig som arbetsgivare ovärderlig guidning kring hur medarbetarna mår. Glöm heller inte att en hälsofrämjande arbetsplats kan åstadkommas genom gott ledarskap, möjlighet till kompetensutveckling och självklart – en god och prestigelös stämning.

Flows digitala app

genrellt-valmaende-1Vill du veta mer om hur du som arbetsgivare kan fånga upp psykisk ohälsa i tid och ge både dig själv och varje medarbetare individanpassad hjälp, oavsett hur stor din organisation är?

Flow är en helt digital tjänst som ger individen möjlighet att screena sin psykiska hälsa helt anonymt, och genom kvalitativa självhjälpsprogram påbörja arbetet med att må bättre.

Kontakta oss redan idag för en genomgång av appen.