Vad är KBT-terapi?

Kognitiv beteendeterapi, eller i korta ordalag KBT-terapi, är en terapiform som går ut på att förändra sina beteenden och även sitt förhållningssätt gentemot tankar och känslor för att kunna förändra sitt mående. Men hur går terapin egentligen till? Och vem passar den för? Flow lär dig det du behöver veta om den framgångsrika behandlingsmetoden KBT.

Det var i början av 1900-talet som psykoterapiformerna började växa fram och som sedermera fick samlingsnamnet KBT-terapi, som fungerar som ett paraply för bland annat kognitiv terapi, beteendeterapi och dialektisk beteendeterapi.

I dag är KBT en mycket populär form av terapi där man genom samtal har som mål att lösa psykiska besvär. KBT fokuserar på nuet och framtiden, istället för på dåtiden. Terapiformen är målinriktad och går ut på att man försöker få individen att hitta nya beteenden och tankemönster, som är mer gynnsamma för välbefinnandet. Det hela handlar om att man utgår från att människans känslor, tankar och handlingar går hand i hand. Just beteenden och handlingar fokuserar man mycket på, då vi som människor både handlar omedvetet och medvetet och där vissa beteenden föga hjälper oss. Det går att bryta beteenden genom att lära sig att ta nya vägar – något som KBT-terapin vill framkalla.

Hur går KBT till?

Ett vanligt sätt att komma igång med KBT-terapi är att du tillsammans med din terapeut gör en analys av vilka beteenden du använder dig av i dag. Vanliga frågor att reda ut är vilka beteenden du använder i olika situationer och om detta hjälper eller stjälper dig i det långa loppet. Det blir som en kartläggning av hur du fungerar som person och vilka beteenden du har i din beteenderepertoar. Efter kartläggningen kan du tillsammans med din terapeut skapa en plan framåt, med målet om att du ska känna dig mer funktionell. Det kan handla om att minska din stress, oro, motverka nedstämdhet eller råda bot på sömnproblem. Viktigt att komma ihåg är att varje människa är unik och att det som fungerar för dig, kanske inte fungerar för någon annan. Terapeutens roll är att genom sin expertis kring beteendepsykologi hjälpa dig till en sundare vardag. Hur lång behandlingstid och hur ofta ni behöver ses, är olika och beror helt på vilket behov just du har. Kanske ses ni en gång i veckan, kanske mer sällan. Du vet hela tiden om syftet med terapin och beteendeförändringar åstadkoms genom till exempel övningar eller samtal.

vad-ar-kbt-terapi

Vem riktar sig KBT till?

Det som är bra med KBT-terapi är att det är en terapiform som riktar sig, utan begränsningar – till alla. KBT är i dag en av de mest använda formerna av terapi och används för att hjälpa dig som exempelvis lider av ångest, depression eller sömnsvårigheter. Målet med terapin är att du ska få verktyg för att hantera din vardag bättre och bli mer funktionell, samt bryta tankemönster och beteenden som inte gynnar dig.

Vad är iKBT?

ikbtiKBT betyder kognitiv beteendeterapi via internet. Behandlingsformen har bland annat visat sig framgångsrik för dem som lider av sömnproblem, ångest och depression. En annan fördel är att behandlingen är jämlik eftersom att i princip alla kan nå denna vårdform – det vill säga även du som bor i glesbygd eller reser mycket. För många innebär iKBT att det blir en mindre tröskel att kunna jobba självständigt i olika moduler samtidigt som man får psykologstöd parallellt. Här kan du träffa din psykolog eller terapeut när det passar dig allra bäst, utan att kanske behöva tid för att gå från jobbet.


Vad gör Flow?

På Flow ser vi många fördelar med KBT-terapi och har hjälpt tusentals människor att bryta osunda tankemönster och beteenden. Vi som står bakom Flow är legitimerade psykologer som brinner för att få alla individer att må bättre. Med Flow hoppas vi sänka tröskeln för att hantera den stora utmaningen för de många organisationer vi mött – och bidra till ett större välmående hos alla. 

Läs mer om Flow