Ragn-Sells medarbetare får hjälp till självhjälp med Flow

Från reaktivt till proaktivt. När företaget Ragn-Sells kom i kontakt med Flow kände man att verktyget passade perfekt in i strategin att jobba mer proaktivt med psykisk hälsa. Idag har 1500 medarbetare tillgång till den digitala lösningen som främjar välmående.

"Flow sänker tröskeln och är lätt att ta till sig."
HR-chef Caroline Hübenette

caroline-hubenette

Ragn-Sells är ett anrikt kompetensföretag inom återvinning och miljö, som sedan slutet på 1800-talet verkat för att samla in och återvinna avfall. Ragn-Sells har även en stor roll inom cirkulär ekonomi och arbetar med att hitta nya och mer miljövänliga affärsmodeller.

– Vi har många medarbetare som arbetar hos oss i olika roller som tex kemister, administratörer, säljare, chaufförer och anläggningspersonal. Många stannar hos oss länge, säger Caroline Hübenette.

Ansvar för hälsofrågan

Företaget har tidigare arbetat reaktivt med hälsofrågor, för ett par år sedan beslöt man sig för att inleda ett arbete med att bli mer proaktiv.

– Ett antal HR-medarbetare hos oss fick ta ansvar för hälsofrågan, och i den ingår den psykosociala delen. Att fånga personer som lider av psykisk ohälsa i ett tidigt skede, var det som lockade med Flow.

Flows digitala tjänst syftar till att låta medarbetaren göra en undersökning i vilken hen får svara på ett antal frågor. Efter självvalideringen, får medarbetaren förslag på till exempel kurser online eller övningar att göra. Det kan handla om allt mellan självhjälpsprogram vid stress eller övningar för att få bättre sömn eller dämpa ens ångest. Tanken är att det ska vara enkelt att när man vill – kunna utvärdera sitt mående.

– Många kan nog prata om att man ska ta itu med besvär man har, men att man aldrig gör det. Flow sänker tröskeln och är en tjänst som är lätt att använda och hjälper till att stödja beteendeförändringar i vardagen. Du gör en självvalidering när du vill och det är tryggt att logga in med Bank-ID, säger Caroline Hübenette.

personalhalsa

Hållbara medarbetare

Hon berättar om en medarbetare som via Flow fick hjälp med sin psykiska ohälsa, och som själv sedan kunde ta kontakt med primärvården.

– Det var ett typiskt exempel på en medarbetare som gick till Flow och fick råd, för att sedan ta egen kontakt med primärvården för vidare stöd.

Effekterna som Caroline Hübenette kan se är att medarbetarna får hjälp till självhjälp tack vare Flow. Att jobba proaktivt leder till mer hållbara medarbetare, vilket i sin tur leder till att Ragn-Sells når sina affärsmål.

– Förutom att vi får friskare medarbetare, leder det till ökad motivation. Vi blir mer hållbara med ökad produktivitet och minskade sjukskrivningstal som följd.

Hon fortsätter:

– Psykisk hälsa hänger ihop med fysisk hälsa och kosthållning. Vi försöker jobba proaktivt med hela hälsofrågan och kommunicerar ut som en tallrik med olika delar som ingår i en persons hälsa.

Kommunicera Flow

Caroline Hübenettes råd till andra arbetsgivare som är nyfikna på att testa Flow, är att ha en strategi för hur man kommunicerar ut tjänsten.

– Jag tycker man ska fundera på hur målgruppen ser ut och anpassa kommunikationen. I vårt fall har vi en stor andel mobila medarbetare, som inte jobbar vid datorn. Vi har exempelvis gått med information via artiklar på intranätet och har skärmar i fikarummet där informationen rullar periodvis. Vi har det även som ett verktyg i våra HR-processer som chefer kan använda vid exempelvis utvecklingssamtal.

Förhoppningen är att allt fler medarbetare på Ragn-Sells ska upptäcka den digitala tjänsten – och ta till sig alla delar som täcker den egna hälsa, både fysiskt, psykiskt och att ta ansvar för kosthållningen.

– Jag har själv använt Flow och det är en tjänst som på ett enkelt sätt stöttar till små beteendeförändringar i vardagen, och det gillar jag.

flow_sjalvhjalpskurser


Nyfiken på Flow? Fyll i formuläret via knappen nedan för att se vår demo video och få en översikt av tjänsten. Vi går igenom hur du med hjälp av FLOWs app kan jobba proaktivt med, och/eller förbättra, välmående hos just dina medarbetare.

Se demo video av Flow