Att engagera medarbetare i arbetet mot psykisk ohälsa skapar stor effekt

Celina Sari Segerlund

Celina Sari Segerlund

Enligt världshälsoorganisationen, WHO, väntas kostnaderna för psykisk ohälsa i världen uppgå till hela sex miljarder dollar år 2030. Vi har talat med Celina Sari Segerlund, legitimerad psykolog och regionchef för PBM Syd, om vikten av att uppmuntra medarbetare till att ta hand om sig själva och om effektiva verktyg som skapar förutsättningar för varje individ att hålla långsiktigt i en föränderlig värld. 

Vi befinner oss i ett läge där psykisk ohälsa drabbar allt fler. Isolering och oro till följd av pandemin visar en tydlig påfrestning bland människor och vår omvärld förändras i ett rasande tempo, vilket vi ur ett rent evolutionärt perspektiv har svårt att hänga med i. Celina Sari Segerlund, regionchef för PBM Syd, har mångårig erfarenhet av att rådge organisationer kring ett hållbart arbetsliv. Tillsammans dyker vi ner i ämnet som borde stå högt upp på varje ledningsgrupps agenda – att få medarbetarna att ta hand om sin mentala hälsa. 

– Studier från Karolinska Institutet visar att hög stressnivå och dålig arbetsmiljö leder till ett genomsnittligt bortfall av produktionskapacitet om nio procent årligen för svenska företag. Tappad produktivitet tenderar i sin tur ofta att resultera i att ökad press sätts på medarbetarna, vilket är en väldigt kortsiktig strategi. Mörkertalet av arbetstagare som lider av psykisk ohälsa är stort. Många dras med stressproblematik som vid uteblivna insatser riskerar att leda till utmattning och sjukskrivning, förklarar Celina och tillägger:

–  Det finns stora skillnader mellan organisationer som satsar på förebyggande av psykisk ohälsa och de som inte gör det. Att ta tag i frågorna i ett tidigt skede får betydande effekter i form av hälsosammare medarbetare och ökad produktivitet samtidigt som företagets employer brand stärks. Många arbetstagare, särskilt bland den yngre generationen, värderar en trygg arbetsplats med hållbar agenda högt i val av arbetsgivare.

Skapa ett engagemang
Våra arbetsförhållanden har förändrats. Vi väntas se mer av distans- och hybridarbete, vilket gör det svårare att lägga märke till tecken på psykisk ohälsa bland de anställda. Högre krav ställs på självledarskap där medarbetaren driver sitt eget arbete och behöver hålla koll på sitt välmående för att upprätthålla en långsiktig prestationsnivå. Nu måste arbetsgivare därför i större utsträckning skapa rätt förutsättningar och ge medarbetarna verktyg för att arbeta med sin egen hållbarhet, påpekar Celina.

– Vi ser att många företag som ligger i framkant prioriterar medarbetares hälsa och strävar efter att skapa ett engagemang. Det är en konkurrensfördel att satsa på området och meta-studier visar att för varje investerad krona får verksamheten tillbaka mellan fjorton till tjugofem kronor. En viktig faktor för att lyckas nå dessa fördelar är att engagemanget byggs upp hos medarbetarna. Där har ledningen också en nyckelroll i att agera som förebilder och uppmuntra medarbetarna till att ta hand om sig själva. Det är också viktigt att ha en nära dialog och våga lyfta tecken på ohälsa som chef, beskriver Celina och fortsätter:

– Ha i åtanke att personer som befinner sig under hög stress ofta får en form av tunnelseende eftersom kroppens överlevnadsinstinkt kickar in med ett fokus på att leverera för stunden. Därför är det viktigt att er arbetsplats har en strategi för insatser som kan fånga upp de som själva kanske inte är medvetna om att de hamnat i en spiral av negativ stress. 

 

Rätt verktyg
Trots att det blivit mer accepterat att tala om psykisk ohälsa idag så är kunskaperna kring psykologiska faktorer bristfälliga och det finns många exempel på myter och självhjälpstips som inte fungerar i praktiken, menar Celina.

För att tidigare kunna fånga upp medarbetarnas individuella behov och erbjuda organisationer ett proaktivt stöd i arbetet med mental hälsa, skapade PBM det strategiska verktyget Flow. En helt digital tjänst som är särskilt anpassad för att ge organisationer förutsättningar till ett effektivt arbete med välmående. Varje individ får anonymt besvara frågor om sin mentala hälsa och erbjuds anpassade självhjälpsprogram. Detta kombinerat med ett nära ledarskap är viktiga åtgärder för att förebygga ohälsa, och PBM stöttar även organisationer och ledare kring hur de ska implementera och följa upp processen på ett effektivt sätt.

– Verktyget möjliggör tidiga insatser och minskar både risken för ökad ohälsa och kostnader som kan uppstå. Flow ger medarbetarna konkreta tips, låter dem ta ägarskap och aktivt arbeta med att hantera utmaningar men också rusta sig för framtiden.